Bootstrap Container(Site-Taşıyıcı)

Bootstrap container div'i ile site yerleşimini içine olşuturacağımız div olşuturulur. 2 farklı yöntem ile taşıyıcı div'i oluşturulabilir. Yalnızca container sayfada ortalanmış,sağdan soldan boşluk bırakır.
container-fluid sayfaya tam olarak yerleşir, sağ ve solda boşluk bırakmaz


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın