HTML Tablolar

HTML verileri tablo halinde gösterebilmek için table etiketi kullanılır.
Table etiketi içerisinde temelde 3 farklı etiket kullanılır. Bunlar tr, td ve th etiketleridir. Table etiketi içerisine satır oluşturmak için tr, satır içerisine hücre oluşturmak için td etiketleri kullanılır.
th etiketi başlık oluşturmak için kullanılır. Temelde td etiketi ile aynı şekilde çalışır ancak th kullanıldığında içerik kalın yazılır ve sütun içersinde ortalanır.

table etiketi tablo için bir dış çerçeve oluşturur. Tablo içerisinde satır ve sütun oluşturmak için tr ve td etiketlerine ihtiyaç vardır.
Örnek olarak 2 satır 3 sütundan oluşan bir tablo oluşturmak için aşağıdaki kodlar yazılmalıdır.

<table border="1"> <tr> <th> Başlık 1.satır 1.sütun </th> <th> Başlık 1.satır 2.sütun </th> <th> Başlık 1.satır 3.sütun </th> </tr> <tr> <td> 2.satır 1.sütun </td> <td> 2.satır 2.sütun </td> <td> 2.satır 3.sütun </td> </tr> </table> Yukarıdaki kod bloğunda satır oluşturmak için tr etiketi kullanılır, ayrıca her satır içinde ayrı bir hücre oluşturmak için ise td etiketi kullanılır. Başlık oluşturmak için ise th etiketi kullanılmıştır. Yukarıdaki kod bloğunda 3 adet td ve 3 adet thetiketi kullanılmıştır, bu sebeple 3 tane başlık hücresi 3 tane de normal hücre görüntülenmektedir.


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın