Javascript Atama Operatörleri

Javascript dilinde atama operatörleri

Javascript dilinde atama operatörleri eşitliğin sağ tarafındaki veriyi, eşitliğin sol tarafına aktarmak için kullanılır.
Örneğin a=5 kodu çalıştığında a değişkeninin değeri 5 olacaktır.

1- Eşittir operatörü (=) , eşittir'in sağ tarafındaki değeri, eşitliğin sol tarafına atama işlemi yapar. Örnek : a=20; a değişkeni içine 20 değerini atar.

2- Topla eşitle operatörü (=+), eşitliğin sağ tarafındaki değer ile eşitliğin sol tarafındaki değeri toplar ve eşitliğin sol tarafındaki değişkene atar. Örnek: var a=20; a+=10; a değişkenine eşitleiğin sağındaki 10 değerini ekleyerek a değişkenine yeniden atar. a'nın yeni değeri 30 olur.

3-Çıkar eşitle operatörü(-=), topla eşitle operatörü gibi eşitliğin sağ tarafındaki değeri çıkarır ve atama işlemi yapar.

4-Çarp eşitle operatörü(*=), topla eşitle operatörü gibi eşitliğin sağ tarafındaki değeri çarpar ve atama işlemi yapar.

5-Böl eşitle operatörü(/=), topla eşitle operatörü gibi eşitliğin sağ tarafındaki değeri böler ve atama işlemi yapar.

6-Mod al eşitle operatörü(%=), topla eşitle operatörü gibi eşitliğin sağ tarafındaki mod alır ve atama işlemi yapar.


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın