Javascript Değişken Türleri ve Değişken Atama

Javascript Değişken Türleri

Değişken tüm programlama dillerinde var olan en temel yapılardır. En basit haliyle içinde veri saklanabilen ismini kendimiz belirleyebildiğimiz yapılara değişken denir.

Number : Sayı türündedir. Tanımlanırken tırnak işareti kullanılmaz. Float(ondalık sayılar) türü de aynı şekilde tanımlanır.

String: Metin türündedir. Tanımlanırken tırnak işareti kullanılmalıdır.

Boolean: True False(doğru yanlış) türündedir. Tanımlanırken tırnak işareti kullanılmaz.

Javascript dilinde değişkenler var anahtar kelimesi ile tanımlanır. Ayrıca değişken türünü belirtmeye gerek yoktur.

Bu örnekte sayi isimli değişkene 10 değeri atanmıştır.
sayi değişkeni alert ile uyarı mesajı ile görüntülenmiştir.

var anahtar kelimesinden sonra değişken isimleri arasına virgül (,) işareti konularak birden fazla değişken tanımlanabilir.

Örnek :

var a, yazi, sayi1, dogrumu ;

Aynı zamanda var anahtar kelimesinden sonra değişken ismi ile eşitttir(=) kullanılarak değişkene değer ataması yapılabilir.

Not: Atama yapılırken girilen değer eğer string ise tırnak işaretleri içersine alınmalıdır. Örnek:

var isim = 'Serkan';


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın