Jquery Add

Jquery'de sayfa açıldıktan sonra sayfaya dışardan yeni elemanlar eklenebilir.
Bu işleme genel olarak ADD işlemi denir. Ekleme işlemi ile nesne içindeki değer değişmez. Bu anlamıyla html ve text metodlarından oldukça farklıdır.
ADD işlemini uygulamak için tüm Jquery'deki temel prensipleri kullanmak yeterlidir. Yapılacak işlemler sırasıyla;
1- Öncesine veya sonrasına eklenecek nesneyi seçmek
2- Fonksiyonu kullanarak yeni nesneyi eklemek.
Örnek : $('#button').click(function(){ $('#test').append('Yazı sona eklendi'); }); Ekleme işlemi için kullanılan fonksiyonlar aşağıda kısaca belirtilmiştir.
before() : Seçilen nesnenin içindeki içerikten önce istenilen elemanı ekler.
append() : Seçilen nesnenin içindeki içerikten sonra istenilen elemanı ekler.
before() : Seçilen nesneden önce istenilen elemanı ekler.
after() : Seçilen nesneden sonra istenilen elemanı ekler.


Yorumlar


Jquery add işlemi çok iyi

Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın