JQUERY Olaylar

JQUERY de tıklama, üzerine gelme, çift tıklama, formu gönderme, klavyede bir tuşa basma gibi eylemlere olaylar(events) denir.
Olayların kullanımı şu şekildedir.
Örnek : buton id'sine sahip nesneye tıklandığında ekrana uyarı mesajı verilmesi olayı aşağıdaki gibidir.

$("#buton").click(function(){
 alert('tıklandı');
}); 

Aşağıdaki listede genel olarak bu olaylar görüntülenmiştir.
 • Fare Olayları
  1. click
  2. dblclick
  3. mouseenter
  4. mouseleave
 • Klavye Olayları
  1. keypress
  2. keydown
  3. keyup
 • Form Olayları
  1. submit
  2. change
  3. focus
  4. blur
 • Sayfa / Pencere Olayları
  1. load
  2. resize
  3. scroll
  4. unload


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın

Hakkımızda

Bu site, website tasarımı yapılırken frontend(ön yüz) teknolojileri hakkında kısa anlatım ve örnekler paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Web tasarımda şu an için en sık kullanılan dil ve frameworkler HTML, CSS, JQUERY ve BOOTSTRAP olması sebebiyle bu alanların üzerinde örnekler ve çalışmalar olacaktır.

Son Yorumlar

İletişim

 • info@frontendokulu.com