JQUERY Olaylar

JQUERY de tıklama, üzerine gelme, çift tıklama, formu gönderme, klavyede bir tuşa basma gibi eylemlere olaylar(events) denir.
Olayların kullanımı şu şekildedir.
Örnek : buton id'sine sahip nesneye tıklandığında ekrana uyarı mesajı verilmesi olayı aşağıdaki gibidir.

$("#buton").click(function(){
 alert('tıklandı');
}); 

Aşağıdaki listede genel olarak bu olaylar görüntülenmiştir.
 • Fare Olayları
  1. click
  2. dblclick
  3. mouseenter
  4. mouseleave
 • Klavye Olayları
  1. keypress
  2. keydown
  3. keyup
 • Form Olayları
  1. submit
  2. change
  3. focus
  4. blur
 • Sayfa / Pencere Olayları
  1. load
  2. resize
  3. scroll
  4. unload


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın