Liste Uygulama 5

HTML'de listeleme işlemleri için ol, ul ve li elemanları kullanılır. Bu elemanlar HTML'de var olan hiyerarşinin öğrenilmesi açısından çok önemlidir.
ul etiketi sırasız liste oluşturur.
ol etiketi sıralı liste oluşturur.
li elemanları liste elemanı oluşturmak için kullanılır.
Bu elemanları kullanarak sayfa içi listeleme yapılabilir, ancak daha da önemlisi birbirini kapsayan eleman yapısı pekiştirilerek HTML DOM yapısı pekiştirilir. Bu yapı CSS ve JAVASCRIPT gibi sayfa içi manipulasyonlar için çok önemlidir. Aşağıdaki örnek ileri seviye de bir uygulamadır. Kodlar incelenerek hangi elemanların hangi elemanları kapsadığı incelenebilir.


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın