PHP Dizi Fonksiyonları 1 Arama

PHP Dizilerde Arama Fonksiyonları -

PHP dizilerin içindeki elemanları bulmak veya karşılaştırmak için in_array, array_search(), array_diff() fonksiyonları çok sık kullanılmaktadır.

in_array() - Dizide Var Mı?

Dizi içinde bir değerin olup olmadığını bulmak için kullanılır. İki adet parametre alır, ilk parametre aranacak eleman, ikinci parametre ise dizidir. Boolean türünden(true veya false) değer geri döndürür.

$dizi = array(1,2, array('a','b','c'), 3,4 ); var_dump(in_array(2, $dizi));

array_search() - Dizide Ara

Dizi içinde bir değeri arar. İki adet parametre alır, ilk parametre aranacak eleman, ikinci parametre ise dizidir. Bulursa değerin konumunu döndürür. Eğer bulamazsa false değeri döndürür.

$dizi = array(1,2, array('a','b','c'), 3,4 ); var_dump(array_search(2, $dizi));

array_diff() - 2 Dizinin Farklı Olanlarını Bul

Bir dizinin elemanları ile başka bir dizinin elemanlarını karşılaştırabilir. Birbirinden farklı olan değerleri başka bir dizi olarak döndürür. Birden fazla parametre alır. İlk parametre karşılaştırılacak dizimiz, diğer parametre ise karşılaştıracağımız diğer dizidir.

$dizi1 = [12,4,9,6,3]; $dizi2 = [12,6,3]; $dizi_fark = array_diff($dizi1, $dizi2); print_r($dizi_fark);


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın