PHP Dizi Fonksiyonları 2 Sayma

PHP Dizi Fonksiyonları - Sayma

PHP'de dizi eleman sayılarını bulmak, dizi elemanlarının en büyük ve en küçük değerlerini bulmak, rastgele eleman seçmek ve hatta dizide tekrar eden eleman sayılarını bulmak için çok kullanışlı fonksiyonlar bulunur. Bunlar count(), max(), min(), array_rand(), array_count_values() fonksiyonlarıdır.

count() - Dizinin Uzunluğunu Bul

Dizideki eleman sayısını bulmak için kullanılır.

$meyveler = array('Karpuz','Erik','Kiraz', 'Portakal','Muz'); var_dump(count($meyveler));

max() - Dizideki En Büyüğü Bul

Bir dizideki en büyük değeri bulur. Dizi içindeki değerler string ise alfabetik olarak en sondaki elemanı döndürür.

$meyveler = array('Karpuz','Erik','Kiraz', 'Portakal','Muz','Zeytin'); $sayilar = array(12,94,73,83,27); var_dump(max($meyveler)); var_dump(max($sayilar));

min() - Dizideki En Küçüğü Bul

Bir dizideki en büyük değeri bulur. Dizi içindeki değerler string ise alfabetik olarak en baştaki elemanı döndürür.

$meyveler = array('Karpuz','Erik','Kiraz', 'Portakal','Muz','Zeytin'); $sayilar = array(12,94,73,83,27); var_dump(min($meyveler)); var_dump(min($sayilar));

array_rand() - Rastgele Eleman Seç

Dizi içindeki elemanlardan rastgele bir elemanı döndürür.

$dizi = array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); echo array_rand($dizi);

array_count_values() - Dizideki Elemanların Tekrar Sayısını Bul

Dizideki elemanların kaç tekrar ettiklerini bulmak için kullanılır.

$dizi = array('Elma','Armut','Muz','Elma','Muz','Karpuz','Armut','Elma','Karpuz'); print_r(array_count_values($dizi));


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın