PHP Dizi Fonksiyonları 3 Sıralama

h4>PHP Dizi Fonksiyonları - Siralama

PHP'de dizi elemanlarını sıralamak için kullanılan fonksiyonlar bulunur. En sık kullanılan fonksiyon olarak sort()fonksiyonu aşağıda anlatılmıştır. Bunun dışında rsort(), asort(), ksort(), arsort(), krsort() fonksiyonları da gelişmiş olarak sıralama yapmak için kullanılır.
Bu fonksiyonlar için tıklayınız.
Bir de array_reverse() fonksiyonu ile dizi içindeki tüm elemanlar tersine çevrilebilir.


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın