PHP Dizi Fonksiyonları 4 Ekleme - Çıkarma

PHP Dizi Fonksiyonları - Ekleme, Çıkarma

PHP'de diziler ile çalışırken, diziden istenen eleman silinebilir. bir dizinin sonuna veya başına bir eleman eklenebilir. Dizin başından veya sonundan bir eleman diziden çıkarılabilir. 2 dizi birleştirilebilir. Dizi istenilen yerden bölünüp başka bir dizi oluşturulabilir veya bölünen yerden yeni elemanlar diziye eklenebilir.
Bu işlemler için en sık kullanılan unset(), array_push(), array_pop(), array_merge(), array_slice() fonksiyonlarıdır.

unset() - Diziyi Sil Veya Diziden İstenen Elemanı Sil

Diziyi tamamen siler, ya da diziden istenen elemanı silmek için kullanılır. Dizi elemanını indis anahtarı ile birlikte siler.

$sayilar = array(12,94,73,83,27); unset($sayilar[2]); print_r($sayilar); unset($dizi); print_r($sayilar);

array_push() - Dizi Sonuna Eleman Ekle

Dizinin sonuna istenilen elemanı ekler. Fonksiyon 2 adet parametre alır. İlk parametre parametre eklenecek dizinin adı, ikinci parametre ise yeni eklenecek değerdir.

$sayilar = array(12,94,73,83,27); array_push($sayilar, 100); print_r($sayilar);

array_pop() - Dizinin Sonundan Eleman Çıkar

Dizinin sonundaki elemanı çıkarmak için kullanılır.

$sayilar = array(12,94,73,83,27); array_pop($sayilar); print_r($sayilar);

array_merge() - 2 Diziyi Birleştir

İki veya daha fazla diziyi uc uca ekler(birleştirir) ve yeni bir dizi oluşturur, iki dizinin de elemanları değişmez. İki Fonksiyon iki adet parametre alır. İlk parametre ilk dizi, diğer parametre eklenecek dizidir.

$sayilar1 = [12,23,45,56]; $sayilar2 = [67,78,89,100]; $sayilar3 = array_merge($sayilar1,$sayilar2); print_r($sayilar3);

array_slice() - Diziyi Kes

Dizinin istenilen kısmını kesmek için kullanılır. İlk baştaki dizinin elemanları değişmez. 3 adet parametre alır.

 1. parametre dizi
 2. parametre başlangıç
  Bu değer eğer pozitif ise dizinin başından 0 dan itibaren sayılır.
  Bu değer eğer negatif ise dizinin sonundan başlayarak sayılır.
 3. uzunluk
  Bu değer verilmezse başlangış değerinden dizinin sonuna kadar herşey silinir.
  Bu değer pozitif ise başlangıçtan uzunluk kadar eleman alınır, diğerleri silinir.
  Bu değer negatif ise başlangıçtan başlanır ve dizi sonundan uzunluk kadar başa doğru sayılır. İkisinin arasındaki elemanlar alınır diğerleri silinir.
$meyveler = ['Elma','Armut','Karpuz','Kiraz','İncir','Muz','Portakal']; $meyveler2= array_slice($meyveler, 2,2);//karpuz,kiraz $meyveler3= array_slice($meyveler, -2,3);//muz,portakal $meyveler4= array_slice($meyveler, 2,-2);//karpuz,kiraz,incir $meyveler5= array_slice($meyveler, -3,-1);//incir,muz print_r($meyveler2);echo '<br>'; print_r($meyveler3);echo '<br>'; print_r($meyveler4);echo '<br>'; print_r($meyveler5);echo '<br>';


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın