PHP Diziler

Diziler

Diziler bir değişken çeşidir.
Normal değişken tek bir değer alabilirken değişkenler birden fazla değer alabilir. Ayrıca bu değerlerin türleri de farklı olabilir.
Örneğin bir dizi değişkeni aynı zaman da string, integer, boolean türlerinden değer alabilir.

Dizilerin birden fazla tanımlanma yöntemi vardır.
1. Diziler tanımlanırken değişken isminden sonra array() anahtar kelimesi kullanılır. Parantezler içine ise değerler aralarına virgül konarak yazılır.
Örnek :

$sehirler = array("Tekirdağ","Ankara","Gaziantep","Artvin","Muğla","Adana", Malatya);

2. Dizinin elemanlarını tek tek tanımlama yönteminde dizinin adında sonra [] (köşeli parantez işaretleri) arasına indis numarası yazılır ve değer ataması yapılır.
Örnek:

$sehirler[0] = "Tekirdağ"; $sehirler[1] = "Ankara"; $sehirler[2] = "Gaziantep";

3. İndis numaraları yerine indislere isim de verilebilir. Örneğin isim, yas, onay gibi. Bu tip bir tanımlama için şu yöntem izlenmelidir.
Değişken adı yazıldıktan sonra eşitliğin diğer tarafına önce array() yazılır, parantez içine '' (tırnak işaretleri) arasına indis adı, sonrasında => işaretleri ve değişkenin değeri yazılır. Araya , işareti kullanılarak istenildiği kadar dizi elmanı aynı yöntemle eklenebilir.
Örnek :

$kisi = array( 'isim' => 'Selim' , 'soyisim' => 'Yılmaz' , 'yas' => 25 , 'onay' => true);

Dizinin tüm elemanlarını ekrana yazdırıken print_r() anahtar kelimesi kullanılır.

$sehirler = array("Tekirdağ","Ankara","Gaziantep","Artvin","Muğla","Adana", Malatya); print_r($sehirler);

Bir değişkenin dizi olup olmadığını öğrenmek için is_array() fonksiyonu kullanılır. True veya False sonuç döndürür.
Örnek :

$meyveler = ['elma','karpuz','muz','şeftali']; echo is_array($meyveler);


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın