PHP Döngüler - Whıle - Do Whıle

PHP While Döngüsü

Döngüler bir şart doğru olduğu sürece sürekli kod bloğunu tekrar eden program parçalarıdır.
While döngüsü şart doğru olduğu sürece kod bloğunun içini tekrar edecek şekilde çalışır.
Değişken de şartın kontrol ettiği değerlere index değeri denir.
Örneğin alttaki döngü de $i değişkeni index değeridir.

Alttaki kod bloğunda i değişkeninin değeri 5'den küçük olduğu sürece kod bloğu çalışacaktır.
Önce ekrana sayı yazılacak ve sonrasında i değişkenin değeri 1 arttırılacaktır.
Sonraki durumda i tekrar kontrol edilecektir ve sayı artarak devam edecektir.
Eğer i sayısı 6 olursa döngüden çıkacaktır.

$i = 1 ; while ($i <= 5) { echo $i,"<br>"; $i++; }

Not: Döngüler kullanılırken index değeri ve şarta dikkat edilmelidir.
Döngü sonsuz döngüye girebilir ya da döngüye hiç girilmeden istenen sonuç elde edilmeyebilir.

PHP Do While Döngüsü

do while döngüsü while döngüsü gibi şart doğru olduğu sürece dönecektir.
Ancak bu döngüde farklı olarak şartı döngüye girdikten sonra kontrol ediliyor, bu sebeple her ne olursa olsun döngü içine bir kez girilecektir.

Alttaki kod bloğunda i değişkeni şarta uymasa dahi kod bloğu bir kez çalışacak, sonra şart kontrol edildiği için döngüden çıkılacaktır.

$i=15; do { echo $i."<br>"; $i++; } while ( $i <= 10);


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın