PHP Echo Print

PHP Echo ve Print

PHP 'de ekrana yazdırmak için echo veya print kullanılır.
print de echo da parantelerzler ile birlikte veya parantez olmadan kullanılabilir. echo(), print() parantezli kullanım ile parantezsiz kullanım arasında hiç bir fark yoktur.
print bir fonksiyon gibi çalışarak geriye değer döndürür. Bu değer boolean türünde true(1) şeklindedir. print kodu sadece 1 değerini döndürür. Ama echo komutu bir fonksiyon gibi çalışmaz sadece ekrana çıktısını verir işi orada biter.
Bu durum echo komutunun print komutuna göre daha hızlı çalışmasını sağlar.

print ve echo nun kullanımı aynıdır. Araya , işareti kullanılarak birden fazla string ifade ard arda yazılır.
Örnek :

echo "Merhaba"; echo "Merhaba ", "Dünya"; print "Merhaba"; print "Merhaba ", "Dünya";

Bir değişken ile bir string ifadeyi birlikte yazdırmak için . işareti kullanılır.
Örnek :

<?php $isim = "Sezin"; echo "İsim = ".$isim ; //İsim = Sezin ?>

Önemli Not: HTML etiketlerinin zaman zaman PHP içerisinde yazılması gerekir. Böyle durumlarda HTML etiketleri echo ile yazdırılabilir.


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın