PHP Fonksiyonlar

PHP Fonksiyonlar

Fonksiyonlar bir program içerisinde birden fazla kez kullanılacak belirli işlemleri tek bir yapıda toplayan ve istenildiğinde çalıştırılmak üzere yazılmış kod bloklarıdır.
Örneğin bir ürünün kdv'sini alma işlemini ama işlemini programımız içerisinde onlarca kez uygulayacaksak her seferinde aynı işlemi yapmak için aynı kodları yazma ihtiyacı duyarız. Ancak bu kdv alma işlemi için bir fonksiyon yazarsak, kodları tekrar yazmaktan kurtuluruz.
PHP'ye özel kılan en önemli özelliklerden birisi de fonksiyonlardır. PHP de 1000 in üzerinde yerleşik fonksiyon vardır ve bu fonksiyonlar bir çok işlemi yapmayı çok kolaylaştırmaktadır.

PHP Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

PHP'de yerleşik fonksiyonlar olduğu gibi kullanıcılar da kendileri yeni fonksiyonlar oluşturabiliriz. Bu fonksiyonlara kullanıcı tanımlı fonksiyonlar denir. Bir kullanıcı tanımlı fonksiyon oluşturmak için function anahtar kelimesi kullanılır. Fonksiyonların söz dizimi aşağıdaki şekildedir.

function fonksiyon_adi(){ //fonksiyonda çalışacak kodlar. }
Önemli Not : Fonksiyon isimleri büyük küçük harf duyarlı değildir ve fonksiyon isimleri sayı ile başlamaz.

Ekrana "Merhaba Dünya!" yazan fonksiyonu yazınız.

function mesaj(){ echo "Merhaba Dünya!"; } mesaj();

Üstteki kodları inceleyelim.
Önce fonksiyon yazılmış ve fonksiyon içinde istenen yazı ekrana yazdırılmıştır. Ancak bu fonksiyon yazıldığında ve çalışma sırası geldiğinde çalışmaz.
Fonksiyonların çalışması için çağırılmaları gerekir.
Bir alt satırda fonksiyon ismini yazıp () işaretlerini yazdığımızda fonksiyonu çağırmış oluruz ve fonksiyon çalışır.
Fonksiyonlar programın istenilen yerinde yazılıp çağırılabilir. Ancak genel olarak programın üst tarafına yazılırlar, böylelikle arandıklarında daha rahat bulunurlar.

Parametreli Fonksiyonlar

Üstteki fonksiyonumuza herhangi bir değer gelmiyor ve herhangi bir değer fonksiyondan geri dönmüyordu. Bazı fonksiyonlara ise işlem yapabilmesi için değerler gönderilir ve işlem sonra değerler geri döner. Bu tip fonksiyonlara parametreli fonksiyonlar denir.
Söz dizimi aşağıdaki gibidir.

function fonksiyon_adı($parametre1, $parametre2, .....){ //Yapılacak işlemler return donen_değer }

Fonksiyona gönderilen 2 sayıdan, 1. sayının 2. sayıya bölümünün sonucunu alıp geri döndüren programı yazınız.

function bolum($sayi1,$sayi2){ $sonuc = $sayi1/$sayi2; return $sonuc; } echo bolum(17,4); Önemli Not: Fonksiyonlar ana programdan farklı birer alt programlardır. Bu sebeple bazı özel değişkenler hariç ana programdaki değişken isimleri ile fonksiyondaki değişken isimleri aynı olabilir ancak farklı değerler içerebilirler.
Örneğin : Ana programdaki $sonuc değişkeni ile fonksiyondaki $sonuc değişkeni isimleri aynı olsa da birbirinden farklıdır.

Üstteki kodları inceleyelim.
bolum isimli fonksiyonumuzda sayi1 ve sayi2 isminde 2 adet parametre bulunmaktadır. sayi1 sayi2 değişkenine bölünerek cevap sonuc değişkenine aktarılmıştır.
return anahtar kelimesi ile sonuc değişkeni fonksiyonun adı üzerinden fonksiyonun çağırıldığı bölüme döndürülür.
Fonksiyon çağırılırken fonksiyona gidecek değerler de parantezlerin içine yazılır.
Önemli Not: Fonksiyonda kaç adet parametre isteniyorsa o kadar parametre fonksiyon çağırılırken yazılmalıdır.
Yukarıda gördüğünüz gibi aynı zamanda echo ile dönen değer ekrana yazdırılmıştır. İstenirse bu değer bir değişkene de aktarılabilir.

Parametreler söz konusu olduğunda bir hata ile karşılaşabiliriz. Fonksiyonu çağırırken parametreleri yazmadığımızda veya eksik yazdığımızda bu hata ortaya çıkar.
Bu hatayı engellemek için fonksiyonda tanımladığımız parametrelere varsayılan değer tanımlanmalıdır.
Varsayılan değer için parametrenin yanına eşittir konarak varsayılan değer atanır.
Yazdığımız kodların düzeltilmiş hali aşağıdadır.

function bolum($sayi1=1,$sayi2=1){ $sonuc = $sayi1/$sayi2; return $sonuc; } echo bolum(0,4);


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın