PHP Foreach Döngüsü

Foreach Döngüsü

foreach döngüsü dizileri ekrana yazdırmak için kullanılan bir döngü çeşididir.
Dizideki tüm eleman sayısı kadar dönecek şekilde çalışır
Döngü her döndüğünde dizideki bir elemana ulaşır.
Sözdizimi aşağıdaki şekildedir.

foreach($dizi as $değer){ // Çalıştırılacak kodlar }

Alttaki örneği inceleyelim. Öncelikle sehirler isminde 7 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır.
Bu dizinin elemanlarına tek tek ulaşmak için foreach döngüsünden faydalanılmıştır.
foreach'de önce dizi ismi yazılır sonrasında ise dizinin elemanlarını tek tek atayacağı değişkenin ismi yazılır.Bu örnekte dizi ismi sehirler, değişken ismi ise sehir'dir.
Döngü öncelikle dizinin ilk elemanı olan Tekirdağ'ı sehir değişkeni içine atar, ekrana yazdırıp bir alt satıra iner.ç
Devamında ikinci elemanını alır ve aynı işlemleri tekrar eder.
Tüm elemanlar bittikten sonra döngüden çıkar. foreach döngüsünün bence en önemli özelliği eleman sayısı belli olmayan dizileri kullanırken çok faydalıdır.Özellikle veri tabanı işlemlerinde vazgeçilmezdir.

$sehirler = array("Tekirdağ","Ankara","Gaziantep","Artvin","Muğla","Adana", "Malatya"); foreach ($sehirler as $sehir) { echo $sehir,"<br>"; }

foreach döngüsünde ayrıca dizinin indis elemanlarına da ulaşılabilir. Bunun için aşağıdaki gibi bir söz dizimi kullanılmalıdır.

foreach ($dizi as $indis_anahtarı => $değer) { //çalıştırılacak kodlar }

Alttaki örneği inceleyelim. Döngü normal foreach döngüsü şeklinde çalışır, her döndüğünde sehir değerine dizideki bir elamanı atar.
Dizinin indis anahtarını da her dönüşünde indis değişkenine atar.
Süslü parantezler içerisinde ise bu iki değişken ekrana yazdırılır.

$sehirler = array("Tekirdağ","Ankara","Gaziantep","Artvin","Muğla","Adana", "Malatya"); foreach ($sehirler as $indis => $sehir) { echo $key.' <---> '.$sehir.'<br>'; }


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın