PHP Söz dizimi

Her programlama dilinde olduğu gibi PHP'de  de sözdizim kuralları vardır. Yani aklımıza gelenleri öyle kafamıza göre yazamayız.
PHP kodları aşağıdaki etiketlerin içine yazılır.

<?php ?>

PHP kodları HTML, CSS ve Javascript kodları içinde çalışabildiği için php uzantılı bir sayfada istenilen yerde php kod bloğu açıp içine php kodlarımızı yazıp kod bloğunu kapatabiliriz.
PHP içerisinde sadece ekrana birşey yazmak istiyorsak kısa kullanım olarak aşağıdaki kod bloğu yapısı kullanılabilir.

<?= ?>

PHP kod bloklarını nerede kullanabiliriz?

1. HTML etiketlerinin başında ve sonunda
2. CSS etiketlerinin içinde
3. Javascript etiketlerinin içinde
4. HTML etiketini kapsayacak şekilde

PHP'de her satır sonuna ; işareti konması zorunludur, noktalı virgül hatası oluştuğunda genellikle virgül olması gereken satırın bir üst satırını gösterir.
6. satırda noktalı vigül konmadığında oluşan hatayı 5. satırda gösterecektir.

Kullanım Örnekleri

<?php // Buraya php kodu gelebilir ?> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <style type="text/css"> <?php // Buraya php kodu gelebilir ?> </style> </head> <body> <?php if (sart doğruysa) { ?> <p> Hoşgeldinizi </p> <?php } else{ ?> <p> Hatalı Giriş </p> <?php } ?> <script type="text/javascript"> <?php //Buraya php kodu gelebilir ?> </script> </body> </html>

Yukarıdaki örnekte if bloğu şart doğru olduğunda hoşgeldiniz gösterir, eğer doğru değilse hatalı giriş gösterir. PHP bloğu HTML etiketini kapsayacak şekilde yazdık
Benzer uygulamaları karar yapıları (if) anlatıldığında daha detaylı anlatacağız.

PHP'de Yorum Satırları

PHP'de yorum satırı oluşturmak için //, # işaretleri kullanılır, birden fazla satırı yorum haline getirmek için /* */ işaretleri kullanılır.


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın