PHP String Fonksiyonları

PHP String Fonksiyonları

PHP'de string değişkenleri için hazırlanmış birçok faydalı yerleşik fonksiyon bulunmaktadır. Bu yazıda en sık kullanılan string fonksiyonlarını anlatacağım. Bu fonksiyonların içine doğrudan string bir ifade veya string türünde bir değişken yazılabilir.

is_string() - String Mi?

Değişken içindeki değerin string olup olmadığını kontrol eder.

$isim = 'Mehmet'; if(is_string($isim)){ echo 'isim değişkeni stringdir'; }

strtolower() - String Karakterlerini Küçültür

String in içinde bulunan karakterlerin tamamını küçük harfe çevirir.

$str='Hello World!'; $str2 = strtolower($str); echo $str2;

strtoupper() - String in Karakterlerini Büyütür

String in içinde bulunan karakterlerin tamamını büyük harfe çevirir.

$str='Hello World!'; $str2 = strtoupper($str); echo $str2;

strlen() - String Uzunluğunu Bulur

Bir stringin kaç karakterden oluştuğunu bulmak için kullanılır.

$str = "Hello World!"; echo strlen($str).'<br>'; echo strlen("Hello").'<br>';

str_word_count() - Stringde Kelime Bul

Bu fonksiyon bir stringin içindeki kelime sayısını bulur.

$str = "Hello World!"; echo str_word_count($str).'<br>'; echo str_word_count("Hello World!").'<br>';

strrev() - Stringi Ters Çevir

İçindeki string değerini sondan başa doğru olacak şekilde ters çevirir.

$str = "Hello World!"; echo strrev($str).'<br>'; echo strrev("Hello World!").'<br>';

strpos() - String İçinde Bir Karakterin Konunumu Bul

String içinde bir karakterin ya da bir kelimenin konumunu bulmak için kullanılır. İki adet değer alır, ilk değer değer aranacak string, ikinci değer ise stringin içinde aranacak diğer ifadedir.
Not: Büyük küçük harf ayrımı vardır. İçinde değer aranan string elemanları 0'dan başlar. Aranan değer bulunamazsa false değeri döndürür.

$str = "Hello World!"; echo strpos($str, 'Wor').'<br>';

str_replace() - String Değiştir

Stringin içindeki değerleri başka bir string ile değiştirmek için kullanılır. Üç adet değer alır. İlk değer aranan değer, ikinci değer değiştirilecek değer, üçüncü değer ise stringin kendisidir.

echo str_replace("world", "Dünya!", "Hello world!");

trim() - Kırpma

Bu fonksiyon istenilen karakter veya stringleri ve boşlukları dizileri stringden kırpmak için kullanılır. Kırpma işlemi yapıldığında ilk stringin değeri değişmez. Kırpılan stringi yeni değişkene aktarmak gerekir.
Fonksiyon tek değer aldığında string de bulunan boşluklar kırpılır. iki değer aldığında fonksiyondaki ikinci değer kırpılması istenen değerdir.

$str = ' Hello World!'; echo 'eski string:'.$str.'<br>'; $str2 = trim($str,'World!'); echo 'yeni string:'.$str2;

substr() - Stringden Bölüm Almak

Bir stringin belirli bir bölümünü almak için kullanılır. 3 Adet değer alır.
İlk değer string, ikinci değer alma işlemine hangi sıradaki karakterden başlanacağı, üçüncü değer ise kaç karakter alınacağıdır.
Not: Stringlerin sırası 0'dan başlar. İlk stringin değeri değişmez.

$str='Hello World!'; $str2 = substr($str, 0,5); echo $str2;


Yorumlar


Yorum yapabilmek ve kaynak kodları indirebilmek için lütfen üye girişi yapın